menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Kadra zawodowa Sił Zbrojnych


Kadra zawodowa, inaczej Siły Zbrojne, składa się z żołnierzy zawodowych i dzieli się na:

  1. korpus oficerów zawodowych;
  2. korpus podoficerów zawodowych;
  3. korpus szeregowych zawodowych.

Wymienione korpusy z kolei dzielą się na korpusy osobowe. Korpusy osobowe z kolei dzielą się na grupy osobowe, w których występuje podział na specjalności wojskowe. Liczbę stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych, z uwzględnieniem jej struktury, określa w rozporządzeniu Rada Ministrów. Kompetencja tworzenia i znoszenia korpusów osobowych oraz ustalani ich podziału na grupy osobowe należy do Ministra Obrony Narodowej (forma rozporządzenia).

 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne