menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Kadra zawodowa Sił Zbrojnych


Kadra zawodowa Sił Zbrojnych RP, nazywana "Siłami Zbrojnymi" została zdefiniowana w art. 4 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Składa się ona z żołnierzy zawodowych i dzieli na:

Wszystkie powyższe korpusy dzielą się na korpusy osobowe, w których występuje podział na grupy osobowe. One z kolei dzielą się na specjalności wojskowe.

Korpusy osobowe są tworzone i znoszone przez Ministra Obrony Narodowej w drodze rozporządzenia. W tym samym akcie prawnym Minister ustala podział korpusów na grupy osobowe oraz na specjalności wojskowe.

[stan prawny: październik 2019]

 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne