menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Fizyczna i psychiczna zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej


Jednym z wymagań wobec żołnierzy zawodowych, które trzeba spełnić jest zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej. O tym, jak ustalana jest taka zdolność, mówi art. 5 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Kto wydaje orzeczenie, gdzie się odwołać

Jest ustalana przez wojskową komisję lekarską, która wydaje orzeczenie. Taki dokument jest decyzją. W związku z tym od ww. orzeczenia przysługuje odwołanie do wojskowej komisji lekarskiej wyższego stopnia

Jak trafić do wojskowej komisji lekarskiej

W przypadku żołnierza zawodowego można uzyskać takie skierowanie z urzędu lub na jego wniosek. Żołnierz otrzymuje takie skierowanie z urzędu w kilku przypadkach:

a także, jeżeli dany przypadek jest uzasadniony potrzebami Sił Zbrojnych, w szczególności:

Jeżeli zaś chodzi o żołnierza lub inną osobę, która chciałaby pełnić zawodową służbę wojskową takie skierowanie uzyskiwane jest z urzędu.

Do wystawienia takiego skierowania uprawnieni są:


Kategorie zdolności fizycznej i psychicznej

Orzeczenie o zaliczeniu do jednej z kategorii wydawane jest na podstawie badania lekarskiego fizycznej i psychicznej zdolności tej osoby do służby w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na poszczególnych stanowiskach służbowych, z uwzględnieniem wyników badań specjalistycznych, a w razie potrzeby również obserwacji w podmiocie leczniczym.

Badania

Rozporządzenie

Minister Obrony Narodowej, w porozumienia z ministrem właściwym do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia określi

[stan prawny: październik 2019]

 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne