menu
 pomoc prawna


adwokat

Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


ŻOŁNIERZ ZAWODOWY

Niniejsza strona stanowi syntetyczny zbiór regulacji prawnych normujących sytuację żołnierza zawodowego Wojska Polskiego. Poszczególne podstrony w sposób zwięzły wyjaśniają najistotniejsze kwestie związane zarówno z zagadnieniami teoretycznymi (m. in. definicją żołnierza zawodowego, zdolnością do pełnienia zawodowej służby wojskowej czy prawnymi aspektami aktu powołania do pełnienia służby) jak i praktycznymi, jak prawa i obowiązku służbowe żołnierza czy jego uposażenie. Polecamy lekturę niniejszego opracowania zarówno żołnierzom w służbie czynnej, osobm rozważającym przystąpienie do Wojska, jak i byłym żołnierzom.

 1. Żołnierz zawodowy - definicja
 2. Kadra zawodowa Sił Zbrojnych
 3. Fizyczna i psychiczna zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej
 4. Służba kandydacka
 5. Powołanie do zawodowej służby wojskowej
  1. Warunki i tryb
  2. Wymagane kwalifikacje
  3. Kontrakty
  4. Mianowanie osób z innych służb
 6. Przebieg zawodowej służby wojskowej
  1. Rezerwa kadrowa
  2. Służba poza granicami państwa
  3. Stopnie wojskowe
  4. Wykształcenie - wymagania
  5. Kadencja
  6. Zwolnienie ze stanowiska służbowego
 7. Prawa i obowiązki służbowe
 8. Uprawnienia socjalne
  1. Uposażenie i inne należności pieniężne
  2. Mundurówka
  3. odprawa mieszkaniowa
  4. prawo do zakwaterowania
  5. świadczenie mieszkaniowe
  6. zakwaterowanie w internatach i kwaterach internatowych
 9. wyróżnienia i nagrody
 10. odpowiedzialność dyscyplinarna
  1. zasady ogólne odpowiedzialności
  2. kary dyscyplinarne
  3. środki dyscyplinarne
  4. środki zapobiegawcze
  5. przebieg postępowania
  6. wzruszenie prawomocnego orzeczenia
  7. wykonanie orzeczeń
 11. Ograniczenie publicznej działalności żołnierza
 12. Opiniowanie służbowe
 13. Zwolnienie ze służby wojskowej
 14. Zawodowa służba wojskowa i służba kandydacka w razie ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego i w czasie wojny
 15. Sprawy karne
  1. sądownictwo wojskowe
  2. postępowanie karne wojskowe
  3. przestępstwa karne wojskowe
  4. wykonanie kar wobec żołnierzy

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. 2022 poz. 655 ze zm.).

 

 

Poradniki prawne:


  prawa policjantów |  służby mundurowe |  prawo pracy |  upadłość |  mobbing |  prawo karne


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne