menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Prawa i obowiązki służbowe

ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 ze zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 974.)


Obowiązki służbowe żołnierzy zawodowych

Uprawnienia żołnierzy zawodowych

Stan prawny na 11.08.2022


 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne