menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Ograniczenie publicznej działalności żołnierza


Obok zakazów wymienionych w dziale 7 "Prawa i obowiązki służbowe" ustawodawca w art. 106 omawianej ustawy umieszcza kolejne ograniczenia dotyczące publicznej działalności żołnierza. W czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej żołnierzowi zawodowemu nie wolno:

  1. być członkiem partii politycznej ani stowarzyszenia, organizacji lub ruchu obywatelskiego, stawiających sobie cele polityczne;
  2. brać udziału w zgromadzeniach o charakterze politycznym (nie dotyczy to zgromadzeń związanych z wyborami władz państwowych i samorządowych);
  3. prowadzić działalności politycznej.

Ponadto żołnierzom zawodowym nie wolno tworzyć i zrzeszać się w związkach zawodowych.

Dozwolone ustawowo jest z kolei kandydowanie do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, na kierownicze stanowiska w państwie obsadzane na podstawie wyboru oraz do organów samorządu terytorialnego.

Powyższe ograniczenia i zakazy nie naruszają prawa przynależności żołnierzy zawodowych do kościołów i innych związków wyznaniowych mających osobowość prawną.


 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne