menu
 pomoc prawna


adwokat

Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


ŻOŁNIERZ ZAWODOWY

Niniejsza strona stanowi syntetyczny zbiór regulacji prawnych normujących sytuację żołnierza zawodowego Wojska Polskiego. Poszczególne podstrony w sposób zwięzły wyjaśniają najistotniejsze kwestie związane zarówno z zagadnieniami teoretycznymi (m. in. definicją żołnierza zawodowego, zdolnością do pełnienia zawodowej służby wojskowej czy prawnymi aspektami aktu powołania do pełnienia służby) jak i praktycznymi, jak prawa i obowiązku służbowe żołnierza czy jego uposażenie. Polecamy lekturę niniejszego opracowania zarówno żołnierzom w służbie czynnej, osobm rozważającym przystąpienie do Wojska, jak i byłym żołnierzom.

 1. Żołnierz zawodowy - definicja
 2. Kadra zawodowa Sił Zbrojnych
 3. Fizyczna i psychiczna zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej
 4. Służba kandydacka
 5. Powołanie do zawodowej służby wojskowej
  1. Warunki i tryb
  2. Wymagane kwalifikacje
  3. Kontrakty
  4. Mianowanie osób z innych służb
 6. Przebieg zawodowej służby wojskowej
  1. Rezerwa kadrowa
  2. Służba poza granicami państwa
  3. Stopnie wojskowe
  4. Wykształcenie - wymagania
  5. Kadencja
  6. Zwolnienie ze stanowiska służbowego
 7. Prawa i obowiązki służbowe
 8. Uposażenie i inne należności pieniężne
 9. Mundurówka
 10. Ograniczenie publicznej działalności żołnierza
 11. Opiniowanie służbowe
 12. Zwolnienie ze służby wojskowej
 13. Zawodowa służba wojskowa i służba kandydacka w razie ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego i w czasie wojny

 

Podstawa prawna: ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2010 Nr 90, poz. 593 ze zm.)

 

 

Poradniki prawne:


 prawo pracy |  upadłość |  prawo rodzinne |  mobbing |  prawo karne


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne