menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Żołnierz zawodowy - definicja


Zgodnie z art. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych żołnierzem zawodowym może być osoba, która spełnia następujące przesłanki:

Żołnierze zawodowi są żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, która może przybrać postać służby stałej albo służby kontraktowej. Pełniona przez żołnierzy zawodowych służba wojskowa powinna być odbywana dla dobra kraju, a ponadto wykazywać zdyscyplinowanie, lojalność i poświęcenie. Ustawodawca podkreśla, że państwo zapewni żołnierzom zawodowym godne warunki życia, które umożliwią im oddanie się służbie, Narodowi i Ojczyźnie oraz zrekompensują odpowiednio trud, ograniczenia i wyrzeczenia związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej.

 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne