menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

uprawnienia socjalne


  1. uposażenie i inne należności pieniężne
  2. mundurówka
  3. odprawa mieszkaniowa
  4. prawo do zakwaterowania
  5. świadczenie mieszkaniowe
  6. zakwaterowanie w internatach i kwaterach internatowych

 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne