menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
opiniowanie służbowe
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Uprawnienia socjalne żołnierzy zawodowych:


  1. Prawo do zakwaterowania
  2. Odprawa mieszkaniowa
  3. Miejsce w internacie lub kwaterze internatowej
  4. Uposażenie i inne należności pieniężne
  5. Świadczenie mieszkaniowe
  6. mundurówka

stan prawny na 20.03.2023

 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne