menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Świadczenie mieszkaniowe


Definicja

Świadczenie mieszkaniowe, przysługuje żołnierzowi zawodowemu przez czas pełnienia służby w danym garnizonie w wysokości iloczynu stawki podstawowej i współczynnika świadczenia mieszkaniowego zależnego od garnizonu.

Wysokość stawki podstawowej świadczenia wynosi 300 zł.


WSPÓŁCZYNNIK ŚWIADCZENIA MIESZKANIOWEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GARNIZONÓW


Lp. GARNIZON WSPÓŁCZYNNIK ŚWIADCZENIA
1 2 3
1 BARTOSZYCE 1,4
2 BIAŁYSTOK 2,2
3 BIELSKO-BIAŁA 2,1
4 BOLESŁAWIEC 1,9
5 BRANIEWO 1,5
6 BRODNICA 1,9
7 BRZEG 1,9
8 BYDGOSZCZ 3
9 BYTOM 2,2
10 CHEŁM 1,3
11 CHEŁMNO 1,5
12 CHOJNICE 2,1
13 CHOSZCZNO 1,8
14 CZARNE 1,5
15 DARŁOWO 2
16 DĘBLIN 1,6
17 DRAWSKO POMORSKIE 1,5
18 DZIWNÓW 1,7
19 ELBLĄG 1,9
20 GDAŃSK 3
21 GDYNIA 3
22 GIŻYCKO 1,7
23 GLIWICE 2,5
24 GŁOGÓW 1,9
25 GOŁDAP 1,6
26 GRÓJEC 2,5
27 GRUDZIĄDZ 1,4
28 HRUBIESZÓW 1,4
29 INOWROCŁAW 1,8
30 JAROCIN 1,9
31 JAROSŁAW 1,3
32 KAZUŃ 2,2
33 KIELCE 2,1
34 KŁODZKO 1,8
35 KOŁOBRZEG 2,2
36 KOSZALIN 2,6
37 KRAKÓW 3
38 KRAKÓW-BALICE 3
39 KROSNO ODRZAŃSKIE 1,7
40 KUTNO 1,9
41 LESZNO 1,7
42 LĘBORK 1,6
43 LIDZBARK WARMIŃSKI 1,7
44 LIPOWIEC 1,7
45 LUBLIN 2,6
46 LUBLINIEC 2,1
47 ŁASK 2,5
48 ŁĘCZYCA 1,4
49 ŁÓDŹ 3
50 MALBORK 1,5
51 MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 3
52 MIĘDZYRZECZ 1,7
53 MIŃSK MAZOWIECKI 2,5
54 MIROSŁAWIEC 1,5
55 MORĄG 1,2
56 MOSTY 2,2
57 MRZEŻYNO 1,5
58 NISKO 1,6
59 NOWA DĘBA 1,5
60 OLEŚNICA 2,3
61 OLSZTYN 2,2
62 OPOLE 3
63 ORZYSZ 1,6
64 OSOWIEC 1,8
65 OSTRÓW MAZOWIECKA 2
66 PIŁA 1,9
67 POWIDZ 2
68 POZNAŃ 3
69 PRUSZCZ GDAŃSKI 2
70 PRZASNYSZ 1,7
71 PRZEMYŚL 2
72 RADOM 1,8
73 RZESZÓW 2,2
74 SANDOMIERZ 1,4
75 SIEDLCE 2,5
76 SIEMIROWICE 1,6
77 SIERADZ 2
78 SKWIERZYNA 2
79 SŁUPSK 2,5
80 SOCHACZEW 2,1
81 STARGARD 2,2
82 SULECHÓW 1,5
83 SUWAŁKI 1,8
84 SZCZECIN 3
85 ŚREM 2
86 ŚWIDWIN 1,6
87 ŚWINOUJŚCIE 3
88 TARNOWSKIE GÓRY 2,2
89 TOMASZÓW MAZOWIECKI 2,1
90 TORUŃ 2,5
91 TRZEBIATÓW 1,5
92 USTKA 2,8
93 WAŁCZ 1,7
94 WEJHEROWO 2
95 WESOŁA 2,8
96 WĘDRZYN 1,5
97 WĘGORZEWO 1,7
98 WŁADYSŁAWOWO 1,7
99 WROCŁAW 3
100 ZAMOŚĆ 1,7
101 ZEGRZE 2,5
102 ZIELONA GÓRA 2,2
103 ZŁOCIENIEC 1,9
104 ŻAGAŃ 1,6

Normy powierzchniowe

W zależności od zajmowanego stanowiska służbowego żołnierzowi przysługuje norma powierzchni podstawowej:

 1. od 5 do 8 m2 - dla żołnierzy zajmujących stanowiska służbowe oznaczone stopniem wojskowym w korpusie osobowym szeregowych i podoficerów;
 2. od 8 do 10 m2 - dla żołnierzy zajmujących stanowiska służbowe oznaczone stopniem wojskowym w korpusie osobowym oficerów starszych i młodszych;
 3. od 10 do 12 m2 - dla stanowisk generalskich (admiralskich)Zakwaterowanie żołnierzana stanowisku generalskim(admiralskim) realizuje się w postaci zakwaterowania w oddzielnej izbie żołnierskiej

Normy powierzchni podstawowej na jednostkach pływających Marynarki Wojennej uzależnione są od typu jednostki pływającej. Z uwagi na warunki lokalowe (techniczno-budowlane) dowódca może kwaterować żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych o większej powierzchni podstawowej niż powierzchnia maksymalna. W czasie stanu nadzwyczajnego, po ogłoszeniu mobilizacji lub w czasie wojny dopuszcza się zmniejszenie powierzchni podstawowej do 50% przysługującej normy.

Powierzchnię pomocniczą przyjmuje się na jednego żołnierza, w tym:

 1. pomieszczenia gospodarcze - 1,5 m2/osobę;
 2. pomieszczenia pozostałe - 0,5 m2/osobę.

Normy powierzchni pomocniczej na jednostkach pływających Marynarki Wojennej uzależnione są od typu jednostki pływającej.

Do pomieszczeń gospodarczych zalicza się:

 1. izby gospodarcze - 0,3 m2/osobę;
 2. sanitariaty ogólne - 0,7 m2/osobę;
 3. magazyny podręczne - 0,2 m2/osobę;
 4. suszarnie/pralnie odzieży - 0,3 m2/osobę.

Przy wyznaczaniu powierzchni we wspólnych kwaterach stałych należy przewidzieć powierzchnię oddzielnie dla mężczyzn i kobiet.Dowódca stwierdza skierowanie żołnierza do zakwaterowania we wspólnej kwaterze stałej w rozkazie dziennym.

Wyjątki

Świadczenie mieszkaniowe nie przysługuje żołnierzowi zawodowemu:

 1. przeniesionemu do rezerwy kadrowej niewykonującemu zadań służbowych;
 2. przeniesionemu do dyspozycji zwolnionemu z wykonywania zadań służbowych;
 3. pobierającemu świadczenia takie jakdodatek za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w miesiącu do miejscowości zamieszkania członka rodziny i z powrotem lub zwrot kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem
 4. wyznaczonemu do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa, korzystającemu z prawa do nieodpłatnego zakwaterowania w lokalu mieszkalnym albo równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokalu mieszkalnego.

Kontraktowi

Żołnierzowi służby kontraktowej, w przypadku braku możliwości przydziału lokalu, świadczenie mieszkaniowe przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego do właściwego oddziału regionalnego Agencji, jednak nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia pełnienia służby w danym garnizonie.

Okres wypłacania świadczenia

Świadczenie mieszkaniowe jest wypłacane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego miejscowo dla garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową, na podstawie wykazu sporządzanego przez tego dyrektora.

W przypadku przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego świadczenie mieszkaniowe przysługuje do dnia protokolarnego przyjęcia kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym decyzja o przydziale kwatery albo innego lokalu mieszkalnego stała się ostateczna. W przypadku przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej świadczenie mieszkaniowe przysługuje do dnia protokolarnego przyjęcia miejsca w internacie albo kwaterze internatowej. W przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego świadczenie mieszkaniowe przysługuje przez czas pobierania uposażenia. Świadczenie mieszkaniowe jest wypłacane za miesiąc kalendarzowy w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek o wypłatę świadczenia mieszkaniowego do właściwego oddziału regionalnego Agencji, do dnia zakończenia kadencji lub kontraktu, albo w przypadku żołnierza zawodowego przeniesionego do rezerwy kadrowej lub dyspozycji - do dnia zakończenia pełnienia służby w danym garnizonie określonym w rozkazie personalnym. W przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego albo miejsca w internacie albo kwaterze internatowej świadczenie mieszkaniowe wypłaca się od dnia następującego po dniu zwolnienia lokalu lub miejsca w internacie. W przypadku uprawnienia do świadczenia mieszkaniowego za okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy świadczenie jest wypłacane za ten okres w wysokości 1/30 za każdy dzień.

Oddelegowanie

W przypadku oddelegowania żołnierza otrzymującego świadczenie mieszkaniowe do wykonywania obowiązków służbowych poza garnizon pełnienia służby żołnierzowi przysługuje świadczenie mieszkaniowe w wysokości określonej dla garnizonu, w którym pełni służbę wojskową.

Kwatera wspólna

W przypadku zakwaterowania żołnierza zawodowego we wspólnej kwaterze wysokość świadczenia mieszkaniowego ulega zmniejszeniu o uśrednione koszty utrzymania miejsca zakwaterowania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakwaterowanie.Uśrednione koszty utrzymania miejsca zakwaterowania wynoszą 84,70 zł za miesiąc.

Odmowa wypłaty

Odmowa wypłaty świadczenia mieszkaniowego oraz zwrot świadczenia mieszkaniowego wypłaconego nienależnie lub w nienależnej wysokości następuje w formie decyzji administracyjnej.

Nadpłata

W przypadku stwierdzenia nadpłaty świadczenia mieszkaniowego dyrektor oddziału regionalnego Agencji wzywa do zwrotu należności w terminie 14 dni od otrzymania przez żołnierza wezwania, a po bezskutecznym upływie terminu wydaje decyzję administracyjną.

Stan prawny na 8.10.2018

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne