menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Środki dyscyplinarne


Środkami dyscyplinarnymi są:

  1. zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego;
  2. zobowiązanie do wykonania dodatkowych zadań służbowych;
  3. zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody;
  4. pozbawienie prawa do noszenia odznaki honorowej lub odznaki tytułu honorowego oraz udziału w uroczystościach wojskowych i państwowych z udziałem wojska;
  5. podanie informacji o ukaraniu do wiadomości innych osób.

 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne